Servis kvačila


Kvačilo, spojnica je vrlo važan sklop na vozilu. Njegova funkcija je da “spoji” motor sa menjačem, tj. da izvrši prenos snage sa motora na menjač, odnosno na pogonske točkove.

Kako prepoznati neispravno kvačilo?

Postoji više znakova koji ukazuju na kvar ili istrošenost kvačila. Evo nekih osnovnih, koje sami mozete da primetite:
  • Pedala kvačila “hvata” visoko, pred kraj puštanja pedale
  • Prilikom ubrzavanja, motor povećava broj obrtaja (bruji), a vozilo slabo ubrzava
  • Pedala kvačila hvata jako nisko, te prouzrokuje otežanu promenu brzaina
  • Prilkom promene brzina menjač “krči”
  • Prilikom kretanja vozilo potrzava
  • Prilikom potiskivanja pedale kvacila čuje se šum
  • Prilikom promena brzina, oštrijeg dodavanja i oduzimanja gasa, čuju se tupi udarci (karakteristična pojava kod vozila sa “Plivajućim zamajcem”)
  • Kad motor radi na praznom hodu – leru, čuje se lupkanje u predelu kvačila
  • Prilikom paljenja i gašenja čuju se neprijtni udarci u predelu menjača

Plivajući zamajac

Naročitu paznju treba obratiti na kvačila koja imaju ugrađen plivajući zamajac. Plivajući zamajac kao sastavni deo kvačila, koji je zamenio klasični zamajac, počeo je da se ugrađuje u vozila pre 15-tak godina, a danas je sastavni deo većine savremenih vozila.

Kako je napredovao razvoj motora, povećana snaga, znatno veći obrtni moment, veći brojevi obrtaja i dr. Tako se i pojavio plivajući zamajac.

Plivajući zamajac ima ulogu da ublaži, udarce prilikom kretanja, prilikom usporavanja i promena brzina, te na taj način zaštiti menjač od prekomernog naprezanja i ostećenja.

Nikako ne terba zanemariti ovu ulogu plivajućeg zamajca, prilikom popravke i zamene kvačila. Često se može čuti teoriju da se umesto plivajućeg, ugradi običan zamajac od sličnog modela, ili nov običan koji “menja” plivajući. Plivajući zamajac zamenjen standardnim, dovodi do oštećenja menjača, često i do oštećenja motora. Mada je plivajući zamajac skuplji od običnog, navedenu prepravku nikako ne treba da prihvatite.

Plivajući zamajac traje od 150.000 km do 200.000km pa i vise ako je vozilo pažljivo korišćeno. Cena mu je od 200€ do 500€ zavisno od marke i modela vozila. S’ obzirom na dug vek trajanja to nije prevelika investicija. Odgovor se može dati i pitanjem, da li je skuplji menjač ili zamajac?

Na svim vozilima gde je ugrađen plivajući zamajac, menjač je tako izrađen, da podnosi manje udarce i trenutna naprezanja (oštar start, nagla promena brzina, silovito kočenje motorom i dr.), tako da mu nikako ne bi odgovaralo klasično kvačilo.

Važna napomena: Posle ugradnje zamenskog zamajaca, umesto plivajućeg, mogu da se smanje performanse vozila. Narocito se odražava na lošije ubrzanje i smanjenu krajnju brzinu uz “brujanje“ motora.

Takodje se često dešava da u tim slučjevima motor ne radi ravnomerno na praznom hodu-leru. Ovo sve proizilazi iz činjenice, da vrlo često zamenski zamajc nema istu težinu kao originalni plivajući zamajac, što dovodi do gore navedenih promena na motoru


Servis menjača


Menjač isporučuje snagu preko pogonskih točkova. Takođe, samim tim automatski i obezbeđuje najbolju snagu i brzinu prilikom vožnje. Tada specijalno ulje hladi i istovremeno podmazuje zupčanike u menjaču.

Tokom vremena, ulje gubi na svojoj gradaciji, te se kvalitet podmazivanja svakako umanjuje. Zamena ulja na transmisionim elementima može sprečiti prevremena habanja i oštećenja prenosnih mehanizama.

Savetujemo da bi menjač na vozilu funkcionisao besprekorno, kompletnu zamenu ulja u menjaču na svakih 40.000 kilometara. U zavisnosti od vrste vozila, posedujemo potrebne gradacije menjačkog ulja za različite namene podmazivanja menjača.


Potreban Vam je servis kvačila ili menjača?


Odaberite uslugu iz liste i primite ponude lokalnih auto servisa.